Akupunktura

Početna

Kada su telo, um i duh zdravi, tok žitovne energije u telu je slobodan i neprekinut. Ukoliko je tok
energije ometen povredom, lošom ishranom, lošim životnim navikama, vremenskim
prilikama, lekovima, stresom, javljaju se bol i bolest.
Akupunkturom se uspostavlja narušen tok energije i telo i um dovodi u zdravo i harmonično stanje.

Akupunktura je priznata od strane Svetske Zdravstene Organizacije kao efikasna u lečenju raznih
zdravstvenih poremećaja.