O nama

O nama

O nama

Osnivač ordinacije i ordinirajući lekar je Dr Dragana Todorić Matijašević, lekar opšte medicine i akupunkturolog.

Diploma Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu od 2006 godine i diploma ECPD-a od 2013 godine. Posedujemo dozvolu Ministarsva zdravlja Srbije da možemo da obavljamo lečenje akupunkturom.

Akupunktura se vrši tankim, sterilnim, fabrički upakovanim iglicama za jednokratnu upotrebu. Osim iglicama, akupunkturne lokacije se mogu stimulisati magnetima ili laserom.

"MOJ CILJ JE DA POMOGNEM SVOM PACIJENTU DA SE OSLOBODI BOLA I DA DOSTIGNE STANJE ZDRAVLJA I HARMONIJE"